Twitter   iTunes   Contact   RSS   Heart  

Gamebite 348 – Geschift paard

Sluipend door een huis hoor je een raar geluid. Het komt van achter het raam, maar dat kan toch niet? Voorzichtig open je de balkondeur en kijk door een kier één oog naar buiten. Met een klap sla je de deur weer dicht. Op het balkon staat een paard, met achterop een vrouw die verveeld over PlayStation praat in haar roze telefoon. Er is maar één verklaring: je bent geschift geworden.

Deelnemers:

Harry Hol, Bastiaan Vroegop, Erwin Vogelaar

Muziek:

“Late Night Lindblum” door Mattias Häggström Gerdt op OverClocked ReMix (Final Fantasy IX)

Tags: , , , , , , , , , ,
Vorige podcast:
Volgende podcast: