Twitter   iTunes   Contact   RSS   Heart  

Tags: damaged core

Gamebites 390 – Okidokido

Al het nieuws over nieuwe producten van Apple en PlayStation werd overrompeld door iets veel ergers en vooral … Naar podcast