Twitter   iTunes   Contact   RSS   Heart  

Tags: fire emblem awakening

Gamebites 366 – In die indie

Het maken van een game en het maken van een podcast komt op hetzelfde neer. Als je maar … Naar podcast