Twitter   iTunes   Contact   RSS   Heart  

Tags: galactic civilization 3

Gamebites 363 – Awesome Games Gone Unfinished

Het nieuwe jaar is begonnen en onze games zijn nog niet uitgespeeld. We startenĀ een neppe computeromgeving op, … Naar podcast