Twitter   iTunes   Contact   RSS   Heart  

Tags: magikarp jump

Gamebites 406 – Indies in je ogen

Met onze blik vooruit naar de E3 en onze ogen gericht op onze gamecollectie, rijden we Far Cry 5 binnen. … Naar podcast