Twitter   iTunes   Contact   RSS   Heart  

Tags: obduction

Gamebites 390 – Okidokido

Al het nieuws over nieuwe producten van Apple en PlayStation werd overrompeld door iets veel ergers en vooral … Naar podcast

Gamebites 389 – Ultry

Je wordt meegenomen naar een onbekende plek vol FMV en puzzels. Misschien heb je een vr-bril op, maar … Naar podcast