Twitter   iTunes   Contact   RSS   Heart  

Tags: Outland

Gamebites 363 – Awesome Games Gone Unfinished

Het nieuwe jaar is begonnen en onze games zijn nog niet uitgespeeld. We startenĀ een neppe computeromgeving op, … Naar podcast

Gamebite 67 – Outland

De PlayStation Store is nog steeds offline, maar zodra de boel weer online staat kun je kiezen uit … Naar podcast