Twitter   iTunes   Contact   RSS   Heart  

Tags: star wars battlefront 2

Gamebites 418 – Zelda zoveel loot boxes gezien

Hier een loot box, daar een loot box, overal een loot box. Je bent zelf een loot box. … Naar podcast